Hej, Jag är Roland

I över 50 år märker jag något som får mig att inte passa in i det neurotypiska samhället. Att ha lätt för kreativt krävande uppgifter som fodrar disciplin och struktur, men ha svårt för många av vardagens uppgifter, är länge en stor gåta för mig. Nästa gåta är att dela upp mitt energianvändande mellan arbete och vardagens alla privata uppgifter. Den tredje gåtan är att koda av det outtalade sociala samspelet. Det skapar många prövningar, utanförskap och mellanförskap. Jag hamnar hela tiden mellan stolarna. Hittar inte min plats där 'hela jag' kan sitta utifrån mina förutsättningar på ett hållbart sätt. Idag är det annorlunda, men fortfarande väldigt krävande.

Tack vare diagnosen, hittar jag nu rätta svar på varför många av vardagens uppgifter måste göras annorlunda.                                               Att diagnosen konstateras mitt i livet, är en viktig del av mig. 

Genom min diagnos vet jag nu mina förutsättningar. Syftet är kunskap om 'hur & varför' jag fungerar som jag gör. Det är först då, när jag respekterar mina funktionsförutsättningar, som jag kan bygga hållbara strategier. Livet med annorlunda funktionsförutsättningar är ett krävande puzzel. Jag upplever att många är kvar i utdaterad kunskap och tänkande runt vilket stöd vuxna med ASD nivå 1 och andra NPF-diagnoser egentligen har behov av. Deras perspektiv & fokus är på vad  "vi inte kan" istället för på vad  'vi verkligen kan'. Man försöker göra oss mer neurotypiska. Det är fel för det skapar inte äkta hållbarhet. Ofta är det vi som tänker annorlunda och utanför normen som skapar utveckling genom nya lösningar.

Missionen är att ge individen tillgängliga och uppdaterade verktyg för att skapa egen livskvalitet utanför normen.

Före ASD-Puzzlaren var jag arbetskonsulent för vuxna med ASD/NPF-diagnoser och lättare intellektuell funktionsvariation.                    Innan dess var jag +30 år i en rad olika roller med ljud, ljus, pyroteknik för scen & teater och DJ. 

Mitt aktiva arbetsliv i kombination med min utbildning som INLPTA-certifierad NLP-coach och mitt inifrånperspektiv av ASD, är unik.

 ASD-Puzzlaren AB innehar F-skattsedel