Referenser föreläsningar:

Polhemskolan, Klass SA4, 2018  Lund

Roland började mer teoretisk med att reda ut begrepp och diskutera kring diagnoser. Han blandade vetenskap med sina personliga tolkningar på ett bra sätt. Han berättade vidare om tiden före och efter att han fått sin diagnos. Hur mycket diagnosen betytt för honom och hur mycket den förklarade frågor kring hans egen person. Frågor som han funderat mycket över under livet.Sammantaget var det en personlig och utlämnande föreläsning. Publiken på SA4 har ju alla en diagnos, flertalet har samma diagnos som Roland själv. Det märktes också på eleverna som kände igen sig i mycket och ställde mycket frågor. Några kommentarer efteråt från eleverna:

”Jag har fått en större förståelse för hur det är att leva med en diagnos”

”Han pratade öppet om saker som kanske kan vara dolda sanningar annars”

”Det är viktigt att hitta bra strategier som i sin tur kan leda till bra livskvalitet”

Så vi vill tacka Roland för hans framträdande och vi kan rekommendera honom om andra vill få mer insikt i hur det är att leva med en aspergerdiagnos.

Lars Johansson, Lärare, Polhemskolan Lund

Roland Dreckmanns mycket givande och intressanta föreläsning "Mitt bästa jag” gav mig en fin och lärorik insikt i hur det är att leva med och få diagnosen autism, och vad beskedet kan göra med en. Roland berättar inlevelsefullt hur han tacklar sin vardag.

Lotta Lagerholm, konsulent Autism- och Aspergerföreningen Skåne.

Referens Dreckmanns energikarta

Energikartläggning har flera funktioner men vi upplever att den underlättar att på ett odramatiskt sätt få en bredare bild av vad som eventuellt hindrar en person från att göra stegförflyttningar. Den målgrupp vi på Misa träffar är inte alltid vana vid att få hinder/utmaningar synliggjorda på ett sätt som energikartan gör och vår upplevelse är att deltagarna känner en tillfredsställelse av att ha ett lösningsinriktat förhållningssätt samt att de är med och har möjlighet att påverka i processen. Fördelar som vi ser med en energikarta:

  • Egen påverkansgrad för deltagaren, (Empowerment). 

  • Tydligt och konkret för deltagaren då allt arbete med energikartan sker på en White board tillsammans med deltagaren. Deltagaren kan vara med och ”rita och skriva” och förändra under tiden.

  • Energikartan kan synliggöra små och stora ”energitjuvar”.

  • Vad kan vi påverka och vad kan vi inte påverka är centralt när energikartan görs och den person som håller i själva energikartkartläggningen uppmuntrar att lägga energi på saker som vi verkligen kan påverka.

  • En tydlig handlingsplan görs tillsammans med deltagaren som även följs upp. 

Patrik Andersson, Enhetschef Misa Skåne

 ASD-Puzzlaren AB innehar F-skattsedel