Föreläsningar 

Teman för mina föreläsningar är:

  • Min resa att mitt i livet få konstaterat ASD

  • Strategier för vardagens utmaningar i social kommunikation

  • Det egna ledarskapet

  • ASD-kunskap

Dessa finns för näringslivet, myndigheter, skolor & universitet och alla andra som behöver ... bättre förståelse av annorlunda ...

Timbuktus låt "Misstänkt" har en textstrof som sammanfattar mina erfarenheter & mentala attityd:

"... För jag ska upp till toppen o det e jävligt brant. Men jag har vatt på botten så jag är jävligt stark ..."     

När jag föreläser - det är då jag är "på toppen".

Coaching/Konsult

Min roll som autismcoach är inte att behandla eller ge terapi. Istället ser vi på förmågor och förutsättningar. Sen ser vi på hur dessa kan användas ännu bättre på ett hållbart sätt. Vi använder det konstaterande perspektivet framför det värderande. Som klient är man oftast så less på att känna sig värderad / bedömd. ASD och dom andra NPF-diagnoserna varken kan eller skall botas. Jag är INLPTA certifierad Business Practioner NLP coach.

Konsulttjänster för näringslivet, skolor och myndigheter har samma utgångsläge: att se på förmågor och förutsättningar. Utifrån detta ser vi sen på hur bemötande, service eller arbetsmiljön för neuroindividuella kan göras ännu bättre för att skapa en vinn-vinn situation.

ASD Workshop/Utbildning 

Det kraftfullaste verktyget för att bygga livskvalitet utanför normen är och förblir kunskap. Som neurondividuell människa så är funktionsförutsättningarna högst individuella. Det ställer stora krav både på individen, anhöriga och omgivningen på vilken kunskap man har. Det som skapar bäst förutsättning för lärande är att göra det tillsammans med andra i en trygg och inkluderande miljö där, det utanför normen - är normen. Idag är den miljön digitalt interaktiv. 

Antal deltagare är begränsat för att skapa bästa förutsättningar. Vi utgår från en digital plattform som är enkel att använda samtidigt som den är interaktiv. Då behöver man inte lägga tid & värdefull energi på att ta sig till någon fysisk plats utan man kan vara i sin trygga miljö.

Dreckmanns Energikarta

Dagens komplexa vardag med extremt högt tempo kräver en mental överblick av många informationsdelar långt framme i medvetandet. Vår hjärna inte är byggd för detta … 

Utmaningen är ännu större för neuroindividuella. En bra lösning är att göra informationsbitarna visuella och fysiska i en energikarta. En variant av energikartan är energitanken, som ofta används inom skolan. Att bara använda två kategorier räcker inte hela vägen.

Dreckmanns Energikarta föddes ur egna erfarenheter. Den har testats och utvecklats genom professionellt arbete med klienter inom LSS och stöd till sysselsättning/arbete. En visuell översikt av vardagen gör skillnad. Med ett bra stöd för den mentala och fysiska energinanvändningen skapar man ett bättre tillstånd, då agerar man bättre och sannolikheten ökar för att man får ännu bättre resultat. 

Dreckmanns energikarta finns som utbildning för handläggare inom olika sociala myndigheter och verksamheter. Behovet att idag tidseffektivt få en bra överblick på klientens komplexa vardag är ofrånkomligt. Ännu viktigare är att den ökar klientens förtroende för handläggaren. Det är äkta vinn-vinn!

Succéboken - din mentala power bank

Några minuters reflektion om dagen över positiva upplevelser har i flera studier visat sig få utmärkta effekter på välbefinnandet. Att skriva upp dagens små succéer i denna bok tar inte lång tid, men ger en ny riktning på ditt mentala fokus. Detta bygger mentala muskler och mentalt immunförsvar mot medias negativa flöde. 

Blir man medveten om hur hjärnan fungerar kan man få en bättre förståelse för varför man fungerar som man gör. Hjärnan är inte skapad för att vara nöjd en längre tid, och vårt samhälle har utnyttjat det till att få oss att tro att det bara är de stora prestationerna eller de stora inköpen av statusprylar som räknas.

Succéboken har för avsikt att uppmärksamma de små sakerna vi gör varje dag och omprogrammera oss till att se dem som succéer. När hjärnan matas med värdefulla känslor ändrar det vårt tillstånd. Faktumet är att det är de små förändringarna och succéerna som kanske är viktigast av allt i våra liv. För det är dessa som har sannolikheten att leda till stora förbättringar. 

 NÖHRA-FUN metoden

Vad har Mercedes Group, Stadium, Scania, Uppsala Kommun och ASD-Puzzlaren gemensamt ???

Alla använder NÖHRA-FUN för att lyckas i förändringsarbetet.     Det är en väl beprövad metod inom näringslivet som skapades av Kjell Enhager och Magnus Kull för mer än 20 år sedan. Dom såg att i allt förändringsarbete, oavsett om det är personligt eller organisationellt, så finns det 6 stycken steg som man går igenom om man vill lyckas med stegförflyttningen..

Genom att ställa specifika och bra frågor på förhand runt varje steg så skapas en strukturerad plan för hur man tar sig från ett nuläge till ett önskat läge.

Det unika med metoden är att den är lika aktuell oavsett vilken storlek projektet har eller inom vilket område projektet finns. Så den fungerar lika bra för en människa som ex.vis skall ta sig ur en situation med försörjningsstöd som att man som företag skall in på en ny marknad eller som myndighet hantera en pandemi.

 ASD-Puzzlaren AB innehar F-skattsedel